A Tisza-tó (a Kiskörei vízlépcső és létesítményei) egy olyan mesterségesen létrehozott komplex vízgazdálkodási létesítmény, amelynek elsődleges célja a Tisza-völgyben jelentkező mezőgazdasági vízigények, az ipari fejlesztés, és a lakossági ivóvíz ellátásához szükséges vízigények biztosítása volt.

Az 1973-ban átadott duzzasztómű és víztározó, - mai nevén Tisza-tó - vízszintjének megemelését három ütemben tervezték megvalósítani. Az első ütemben 24 millió, a II. ütemű duzzasztáskor 96 millió, míg a III. tervezett ütemben 300 millió m3 víz tározását irányozták elő. A Magyarországon bekövetkezett változások, a mezőgazdasági termékek iránti csökkenő kereslet, a világpiacon kialakuló állapotok miatt a tervezett kiépítés harmadik üteme nem valósult meg. A tervezett 127 km2 vízfelület helyett 104 km2 nagyságban medencékre és öblözetekre tagolt vízterek alakultak ki, amelyek vízellátását és vízfrissítését öblítő csatornák és vízkormányzó műtárgyak szolgálják. 

A tározót télen leürítik, így a nyári vízfelület az üzemrendtől függően harmadára is lecsökkenhet. 

A tározón belül 23 km2-nyi területen szigetek maradtak fenn, ahol ma természetközeli erdők díszlenek, a sekély vízmélységű vízterekben gazdag vízi világ alakult ki. 

A közeli Hortobágy védett madarai néhány év alatt birtokba vették a tározó sekélyvizű területeit. A halban gazdag vizek, a kialakult nádasok és erdők jó fészkelő helyet, a szárazulatok eredőterületei a vadállománynak jó búvóhelyet biztosítanak. 

 

Túráinkkal látogatott területek:

 Tiszafüred – Füredi-Holtág – Örvényi morotva

 Madárrezervátum

 Poroszlói-medence

 Kis-Tisza és környéke